obr: Aktuálne opatrenia v kinosále

Aktuálne opatrenia v kinosále

Prísne dodržiavame všetky opatrenia podľa aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a "kultúrneho semaforu" Ministerstva kultúry.

Od 22.11. je náš okres v čiernej farbe = 3. stupeň ohrozeniaz čoho nám vyplývajú tieto opatrenia:

 • režim "OP" (očkovaní/prekonaní) - budeme kontrolovať:
  - doklad o úplnom očkovaní, alebo
  - doklad o prekonaní Covid-19,
  - deti od 2 - 12 rokov a 2 mesiacov potrebujú test!!! (deti nad 12 rokov musia byť očkované)
 • povinný RESPIRÁTOR a dezinfekcia rúk,
 • max.kapacita kinosály = 50 sediacich divákov (predávame nemiestenkové vstupenky),
 • sedenie v kinosále vedľa seba ale iba v každom druhom rade, bez miesteniek,
 • evidencia kontaktov na divákov (telefón alebo email), ktoré budú zničené po 14 dňoch od premietania,
 • ZÁKAZ akéhokoľvek občerstvenia.

 

DEFINÍCIA  KOMPLETNE  ZAOČKOVANEJ  OSOBY,  A  OSOBY  KTORÁ  PREKONALA  COVID-19:

 

 

ĎAKUJEME  VÁM,  ŽE  STE  ZODPOVEDNÍ  A  OHĽADUPLNÍ  VOČI  NAŠIM  ZAMESTNANCOM  A  OSTATNÝM  DIVÁKOM,  A  DODRŽIAVATE  UVEDENÉ  OPATRENIA.

Opatrenia, ktoré musíte/musíme dodržiavať v každom prípade:

 1. prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia, neplatí len pre čas potrebný na konzumáciu občerstvenia povoleného v kultúrnom semafore,
 2. zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
 3. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií, ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia; rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 4. zákaz podávania rúk,
 5. dodržiavať maximálny počet návštevníkov stanovený kultúrnym semaforom (naša kinosála má kapacitu 159 divákov),
 6. organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 7. priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov podujatia.

 

Zaradenie nášho okresu do príslušnej farby nájdete tu: https://automat.gov.sk/  

Na základe §1 ods.4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 254 (zo dňa 11.10.2021) máme oprávnenie požadovať predloženie príslušného dokladu, aj do neho nahliadnuť.

GreenPass/potvrdenie o očkovaní, ani výsledky antigénových testov a RT-PCR testov nie sú súčasťou zdravotnej dokumentácie osoby, a preto je organizátor oprávnený kontrolovať tieto potvrdenia. Ustanovuje to zákonom stanovená výnimka podľa § 102al ods. 2 zákona 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení.

 

 

Sledujte nás na facebooku