obr: Aktuálne opatrenia v kinosále

Aktuálne opatrenia v kinosále

Prísne dodržiavame všetky opatrenia podľa aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a "kultúrneho semaforu" Ministerstva kultúry.

Rozhodli sme sa premietať v režime "ZÁKLAD", tzn. pre všetkých = nekontrolujeme ani potvrdenie o negatívnom testovaní na Covid, ani o očkovaní.

Aktuálne od 13.9. je náš okres v oranžovej farbe = OSTRAŽITOSŤ, z čoho nám vyplývajú tieto opatrenia:

 • povinné rúško a dezinfekcia rúk,
 • max. 50% kapacity kinosály = čo v našom prípade predstavuje 80 divákov (predávame nemiestenkové vstupenky),
 • sedenie v kinosále vedľa seba ale iba v každom druhom rade, bez miesteniek,
 • evidencia kontaktov na divákov (telefon alebo email), ktoré budú zničené po 14 dňoch od premietania,
 • občerstvenie v kine povolené = predaj pukancov 1 hodinu pred premietaním.

Od 20.9. bude náš okres naďalej v oranžovej farbe = OSTRAŽITOSŤ, čiže v platnosti zostávajú opatrenia uvedené vyššie.

 

Zaradenie nášho okresu do príslušnej farby nájdete tu: https://automat.gov.sk/  

 

ĎAKUJEME  VÁM,  ŽE  STE  ZODPOVEDNÍ  A  OHĽADUPLNÍ  VOČI  NAŠIM  ZAMESTNANCOM  A  OSTATNÝM  DIVÁKOM,  A  DODRŽIAVATE  UVEDENÉ  OPATRENIA.

Opatrenia, ktoré musíte/musíme dodržiavať v každom prípade:

 1. prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia, neplatí len pre čas potrebný na konzumáciu občerstvenia povoleného v kultúrnom semafore,
 2. zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
 3. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií, ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia; rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 4. zákaz podávania rúk,
 5. dodržiavať maximálny počet návštevníkov stanovený kultúrnym semaforom (naša kinosála má kapacitu 159 divákov),
 6. organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
 7. priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov podujatia.

 

 

 

Sledujte nás na facebooku