obr: Kedy opäť otvoríme?

Kedy opäť otvoríme?

Aj napriek tomu, že od pondelka 16.11.2020 sa môžu otvoriť kiná na polovičnú kapacitu, naše kino podobne ako v iných mestách, čaká na príchod nových filmov.

Všetky okolité štáty resp. celá Európa všetko zatvára a obmedzuje, a pokiaľ sa neotvorí európsky trh, tak ponuka nových filmov bude minimálna. Pre slovenských distribútorov nie je ekonomické pustiť ani aktuálne odsunuté filmy, kým sa neotvoria multiplexy (viacsálové kiná), ktoré však bez bufetov nespustia svoju prevádzku.

A čakať vysokú divácku návštevnosť bez kvalitnej ponuky filmov, bez občerstvenia, bez pohodlia vzhľadom na obmedzenie sedenia a s večným mediálnym vytváraním strachu, aby ľudia nikam nechodili, je pre kino len ďalšia strata a ekonomický nezmysel.

Združenia slovenských kinárov a distribútorov sa však snažia komunikovať s kompetentnými vládnymi zástupcami a docieliť vhodné podmienky pre funkčné znovuotvorenie kín v aktuálnej situácii.

Hneď ako to bude možné, dáme do ponuky aktuálne filmy a budeme vás o tom informovať prostredníctvom našej web stránky a Facebooku.

OFICIÁLNE VYJADRENIE Združenia prevádzkovateľov kín a Únie filmových distribútorov SR

 

Sledujte nás na facebooku