obr: Kino zostáva naďalej zatvorené

Kino zostáva naďalej zatvorené

V našej budove Mestského kultúrneho centra sa momentálne až do odvolania nachádza antigénové testovacie miesto. Vzhľadom na to, že návšteva kina by vyžadovala dlhší pobyt/pohyb našich divákov v týchto priestoroch po celodňovom testovaní (kúpa lístka, príp. občerstvenia, wc), dvíha sa tým riziko nákazy vírusom Covid-19, čomu našich divákov v žiadnom prípade nechceme vystaviť.

Preto sme sa rozhodli, že naše kino otvoríme až keď toto testovacie miesto u nás skončí. Budeme vás o tom informovať prostredníctvom našej web stránky a Facebooku.

 

Po otvorení budeme dodržiavať všetky opatrenia podľa aktuálnych verejných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a "kultúrneho semaforu" Ministerstva kultúry.

Kultúrny semafor platný od 17.5.2021:

Farba okresu:

Prekrytie tváre

Kapacita
kinosály

Sedenie

Premietanie pre maloletých (filmové rozprávky)

Občerstvenie
v kinosále

II. stupeň varovania

respirátor

50%

Voľné sedadlo medzi divákmi resp. ob rad

nie

nie

I. stupeň varovania

respirátor

50 %

Voľné sedadlo medzi divákmi resp. ob rad

nie

áno

II. stupeň ostražitosti

rúško

50 %

Voľné sedadlo medzi divákmi resp. ob rad

áno

áno

I. stupeň ostražitosti

rúško

50% interiér,
75% exteriér

Voľné sedadlo medzi divákmi resp. ob rad

áno

áno

Monitoring

rúško

Bez obmedzení

Bez
obmedzení

Bez obmedzení

áno

Zaradenie okresu do príslušnej farby nájdete tu: https://automat.gov.sk/  

Všeobecné opatrenia platné pre kino v každej farbe okresu:

  1. potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia, neplatí len pre čas potrebný na konzumáciu občerstvenia v povoleného v kultúrnom semafore,
  2. zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
  3. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií, ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia; rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
  4. zákaz podávania rúk,
  5. dodržiavať maximálny počet návštevníkov stanovený kultúrnym semaforom,
  6. organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely dohľadania kontaktov v prípade vzniku ohniska nákazy a poskytnúť ich RUVZ, po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
  7. organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
  8. priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov podujatia.

 

Sledujte nás na facebooku