obr: Opatrenia v kinosále

Opatrenia v kinosále

Prísne dodržiavame všetky opatrenia podľa aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a "kultúrneho semaforu" Ministerstva kultúry.

  • Nepotrebujete žiadne potvrdenie o negatívnom testovaní na Covid, ani o očkovaní.
  • Občerstvenie v kine povolené = predaj pukancov 1 hodinu pred premietaním.
  • Aktuálne je náš okres v zelenej farbe = neobmedzená kapacita kinosály = predávame nemiestenkové vstupenky.

ĎAKUJEME  VÁM,  ŽE  STE  ZODPOVEDNÍ  A  OHĽADUPLNÍ  VOČI  NAŠIM  ZAMESTNANCOM  A  OSTATNÝM  DIVÁKOM,  A  DODRŽIAVATE  UVEDENÉ  OPATRENIA.

Opatrenia, ktoré musíte/musíme dodržiavať:

  1. prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia, neplatí len pre čas potrebný na konzumáciu občerstvenia povoleného v kultúrnom semafore,
  2. zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
  3. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácií, ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia; rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
  4. zákaz podávania rúk,
  5. dodržiavať maximálny počet návštevníkov stanovený kultúrnym semaforom,
  6. organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
  7. priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov podujatia.

 

Kultúrny semafor:

Farba okresu:

Prekrytie tváre

Kapacita
kinosály

Sedenie

Premietanie pre maloletých (filmové rozprávky)

Občerstvenie
v kinosále

II. stupeň varovania

respirátor

50%

Voľné sedadlo medzi divákmi resp. ob rad

nie

nie

I. stupeň varovania

respirátor

50 %

Voľné sedadlo medzi divákmi resp. ob rad

nie

áno

II. stupeň ostražitosti

rúško

50 %

Voľné sedadlo medzi divákmi resp. ob rad

áno

áno

I. stupeň ostražitosti

rúško

50% interiér,
75% exteriér

Voľné sedadlo medzi divákmi resp. ob rad

áno

áno

Monitoring

rúško

Bez obmedzení

Bez
obmedzení

Bez obmedzení

áno

Zaradenie okresu do príslušnej farby nájdete tu: https://automat.gov.sk/  

 

Sledujte nás na facebooku