obr: Uprednostnení  diváci

Uprednostnení diváci

 

V pokladni majú prednosť diváci s rezerváciou vstupeniek do kina. Toto pravidlo je v platnosti od septembra 2016, no nie všetci o tom vedia.

Dôvod: Rezervácia lístkov do kina prepadá 15 minút pred začiatkom premietania a v prípade dlhej rady pred pokladňou sa dívaci s rezervačkami môžu predbehnúť a vyzdvihnúť si lístky, aby im rezervácia neprepadla. Pokladničný systém totiž automaticky, 15 min. pred premietaním, uvoľní nevyzdvihnuté rezervované lístky do predaja, aby sa tieto mohli predať iným záujemcom. Na tento časový limit je divák upozornený počas rezervácie a aj v e-mailovej správe, ktorú obdrží ako potvrdenku po úspešne dokončenej rezervácií lístkov.

Samozrejme odporúčame našim divákom, aby si vyzdvihnutie lístkov nenechávali na poslednú chvíľu a prišli do pokladne oveľa skôr - predídeme tak nepríjemnostiam na oboch stranách :)

Sledujte nás na facebooku