obr: Uvoľňovanie opatrení od 8.7.

Uvoľňovanie opatrení od 8.7.

Budeme vám nesmierne vďační, ak nám pomôžete s hladkým rozbehom, a spoločne budeme až do odvolania dodržiavať hygienické opatrenia a protiepidemiologické postupy, ktoré sme vám zhrnuli (s platnosťou od 10.6.2020):

  1. Vstup do Mestského kultúrneho centra aj pobyt v kinosále je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Táto povinnosť sa nevzťahuje len na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov (aj v kinosále; pukance sa už predávajú).
  2. Pri vstupe do kina si aplikujte dezinfekciu na ruky (alebo použite jednorazové rukavice).
  3. Nepodávajte si ruky - pozdravte sa úklonom alebo kývnutím.
  4. Udržujte vo všetkých priestoroch Mestského kultúrneho centra rozstupy minimálne 2 metre medzi osobami (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov). Toto odporúčanie neplatí v kinosále vzhľadom na sedenie.
  5. Prosím, rešpektujte aktuálny predaj vstupeniek do kina, ktorý je nastavený tak, aby boli dodržané šachovnicové sedenie medzi divákmi, pričom môžu byť obsadené maximálne 2 sedadlá vedľa seba a to iba rodinnými príslušníkmi alebo partnermi. V prípade návštevy kina viacerými rodinnými príslušníkmi musia dodržať nastavené sedenie maximálne 2 osôb vedľa seba.
  6. Po zakúpení vstupenky sa presuňte rovno do kinosály. Vo foyeri sa môžu zdržiavať len ľudia, ktorí si kupujú vstupenky. Vzhľadom na limit "1 osoba na 10m2" sa vo foyeri môže pohybovať maximálne 36 ľudí v jednom okamihu (neplatí pre deti).
  7. Ďakujeme, že nenavštevujete kino, ak sa u vás prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia. Personál kina má právo zmerať vám teplotu a v prípade zvýšenej teploty alebo kašľa vás požiadať, aby ste priestory kina opustili. Ak nesúhlasíte, aby vám personál kina odmeral teplotu (na základe náhodného výberu alebo evidentných príznakov ochorenia), opustite kino.

Tešíme sa na vás! :)

 

Sledujte nás na facebooku