Vstupné

vytlačiť

 

Vstupné a uplatniteľné zľavy sú uvedené pri každom filme.
Štandardná cena 1 vstupenky je 5 €, v niektorých prípadoch 4,50 €, príp. 4 €.

 

ZĽAVY  ZO  VSTUPNÉHO
(platné od 1.10.2018)

  Zo vstupného
5 €
Zo vstupného
4,50 €
Zo vstupného
4 €

Doklad potrebný pre uplatnenie zľavy:
Dieťa do 12 rokov  zľava 1 € zľava 0,50 € zľava 0 €  
ISIC, ITIC, EURO zľava 1 € zľava 0,50 € zľava 0 € /ISIC, ITIC, EURO<26/
Senior nad 62 rokov zľava 1 € zľava 0,50 € zľava 0 € /občiansky preukaz/
ZŤP/ZŤP-S zľava 2,50 € zľava 2,25 € zľava 2 € /preukaz ZŤP, ZŤP-S/
Sprievodca ZŤP osoby zľava 5 € zľava 4,50 € zľava 4 € /preukaz ZŤP-S doprevádzanej osoby/
Nemak zľava 1 € zľava 1 € zľava 1 € /zamestnanecká karta = zľava pre 2 osoby/
Darca krvi zľava 1 € zľava 1 € zľava 1 € /preukaz plakety, okrem Bronzovej Jánskeho plakety/
        - zľava platí iba pre viacnásobných darcov - od Striebornej Jánskeho plakety (20 odberov) vyššie

ZĽAVU JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ V POKLADNI PRED PLATENÍM !

Každá zľava je uplatniteľná len na jednu vstupenku po predložení príslušného dokladu; pri predložení zamestnaneckej karty 'Nemak' dostanú zľavu 2 vstupenky.
Zľavy nie sú kombinovateľné - je možné uplatniť si vždy iba jednu zľavu na jednu vstupenku.
Minimálny počet na 1 premietanie = 6 divákov (EU film = min 2 diváci)
.

Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky sa uvoľňujú do predaja vždy 15 minút pred začiatkom premietania daného filmu.

 

PREDAJ  VSTUPENIEK

Pokladňa Mestského kultúrneho centra:
od 25.11.2021:
ZATVORENÉ

/platba iba v hotovosti/

KONTAKT:
0915 727 065
pokladnamskc@gmail.com

   

Mestská knižnica M. Chrásteka /prístavba MsKC, oproti Prioru/:
od 26.11.2021:
PONDELOK - PIATOK      8:00 - 12:00 hod.

/platba iba v hotovosti/

KONTAKT:
0915 727 243, 045/672 2565
(v čase otváracích hodín)
kniznicamskc@gmail.com

VNÚTORNÝ  PORIADOK  KINA  HRON

ZÁSADY  SPRACOVANIA  OSOBNÝCH  ÚDAJOV