Vstupné

vytlačiť

 

Vstupné a uplatniteľné zľavy sú uvedené pri každom filme.
Štandardná cena 1 vstupenky je 5 €, v niektorých prípadoch 4,50 €, príp. 4 €.

 

ZĽAVY  ZO  VSTUPNÉHO
(platné od 1.10.2018)

 VSTUPNÉ: 5 €
4,50 € 4 € Doklad potrebný pre uplatnenie zľavy:
Dieťa do 12 rokov  1 € 0,50 € 0 €  
ISIC, ITIC, EURO 1 € 0,50 € 0 € /ISIC, ITIC, EURO<26/
Senior nad 62 rokov 1 € 0,50 € 0 € /občiansky preukaz/
ZŤP/ZŤP-S 50 % 50 % 50 % /preukaz ZŤP, ZŤP-S/
Sprievodca ZŤP osoby 100 % 100% 100 % /preukaz ZŤP-S doprevádzanej osoby/
Nemak 1 € 1 € 1 € /zamestnanecká karta = zľava pre 2 osoby/
Darca krvi 1 € 1 € 1 € /preukaz plakety, okrem Bronzovej Jánskeho plakety/
        - zľava platí iba pre viacnásobných darcov - od Striebornej Jánskeho plakety (20 odberov) vyššie

ZĽAVU JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ V POKLADNI PRED PLATENÍM !

Každá zľava je uplatniteľná len na jednu vstupenku po predložení príslušného dokladu; pri predložení zamestnaneckej karty 'Nemak' dostanú zľavu 2 vstupenky.
Zľavy nie sú kombinovateľné - je možné uplatniť si vždy iba jednu zľavu na jednu vstupenku.
Minimálny počet na 1 premietanie = 6 divákov, európsky film = 2 diváci.

Nevyzdvihnuté rezervované vstupenky sa uvoľňujú do predaja vždy 15 minút pred začiatkom premietania daného filmu.

 

PREDAJ  VSTUPENIEK

Pokladňa Mestského kultúrneho centra:
(presťahovaná do Informačného centra v budove MsKC)
od 1.2.2020:
PONDELOK - UTOROK      zatvorené
STREDA - PIATOK             15:00 - 19:00 hod.
SOBOTA - NEDEĽA           1 hodinu pred každým
                                         premietaním/podujatím

KONTAKT:
0905 895 849, 045/673 82 43  
(v čase otváracích hodín)
pokladnamskc@gmail.com

 

Mestská knižnica M. Chrásteka /oproti Prioru/:
od 1.2.2020:
PONDELOK - UTOROK      8:00 - 18:00 hod.
STREDA                            9:00 - 15:00 hod.
ŠTVRTOK - PIATOK           8:00 - 18:00 hod
SOBOTA - NEDEĽA           zatvorené


KONTAKT:
0915 727 243, 045/672 2565
(v čase otváracích hodín)
kniznicamskc@gmail.com

 

 

VNÚTORNÝ  PORIADOK  KINA  HRON

ZÁSADY  SPRACOVANIA  OSOBNÝCH  ÚDAJOV